Marten Claus koningklijk onderscheiden.

Geplaatst op: 26 April 2013 -

Sinds 1976 zet de heer Claus zich actief in voor de samenleving op het gebied van het kerkelijk leven, de bouwnijverheid en de lokale politiek. Sinds 1976 heeft de heer Claus diverse functies vervuld bij de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN) in Harkema. De heer Claus was voorzitter van de Gereformeerde Jongeren Vereniging en Commissie van Beheer. Daarnaast was de heer Claus lid van de Beroepingscommissie, heeft hij huiscatechese gegeven aan jongeren en is hij leider geweest van de gespreksgroep “hij gelooft/zij niet”.


 

Tot op heden is de heer Claus voorzitter van Evangelisatiecommissie Harkema, Commissie Gemeenteopbouw en de Beroepingscommissie. Daarnaast is hij teamlid van de Alphacrusus en is hij voorganger in kerkdiensten. Van 1978 tot 1981 is de heer Claus leider geweest van Huize Sjalom in Surhuisterveen. Huize Sjalom is een ontmoetingscentrum voor christelijke jeugd. Sinds 1983 vervult de heer Claus diverse bestuursfuncties binnen het christelijke onderwijs in Harkema. De eerste twee jaar is Claus bestuurslid geweest van de Stichting Kleuterscholen in Harkema, die destijds met de lagere scholen zijn samengevoegd tot twee basisscholen. Claus heeft zich ingezet om deze scholen onder één bestuur te brengen, de Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs Harkema.

Claus was destijds penningmeester van de vereniging. Het is mede aan zijn inzet te danken dat het christelijk basisonderwijs in Harkema is gefuseerd tot één basisschool, de CBS De Wynroas. Tot op heden speelt de heer Claus de rol van Sinterklaas op basisschool De Wynroas. Sinds 1986 heeft de heer Claus verschillende rollen gehad binnen het dorp Harkema. Zo heeft hij tot 2002 Sinterklaas gespeeld, is hij lid geweest van de Handel en Industrieverenging van Harkema en is hij medewerker van de oude ambachtendag bij themapark De Spitkeet in Harkema.

Van 1990 tot 2001 is hij bestuurslid en later penningmeester geweest van Bouwend Nederland, afdeling Drachten. Tevens was hij in deze periode bestuurslid voor het bedrijvencontact in Achtkarspelen. Van 1992 tot 2002 was de heer Claus lid van de Werkgroep Harkema. Deze werkgroep heeft de herinrichting van de Warmoltsstrjitte (centrumstraat) in Harkema mede voorbereid en gerealiseerd en een bijdrage geleverd aan de herinrichting van de Betonwei. Van 1998 tot 2002 was de heer Claus voorzitter van de Schaatstrainingsgroep de IJsvogels in Surhuisterveen. Sinds 2002 is de heer Claus gemeenteraadslid van Achtkarspelen. Sinds 2011 is hij voorzitter van de Aannemerssociëteit, afdeling Drachten, die het doel heeft kennis en ervaring onder ondernemers uit te wisselen.

 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Marten Claus (26-03-1955), woonachtig in Harkema


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter