Werkzaamheden Persleiding Harkema-Kootstertille

Geplaatst op: 29 Oktober 2013 -Gestart met vervanging persleiding Harkema - Kootstertille.

In opdracht van Wetterskip Fryslân, zijn werkzaamheden gestart, met betrekking tot de vervanging van een riool persleiding. Deze loopt van Harkema naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Kootstertille.


De persleiding wordt boven de grond in elkaar gelast om vervolgens in een later stadium te worden ingegraven.

Toevoer afvalwater naar installatie.
Middels een zevental persleidingen wordt maximaal 1.900 m3 rioolwater per uur aangevoerd. Het rioolwater stroomt via een inductieve debietmeter in de contacttank (selector). Voor de contacttank passeert het rioolwater nog een fijnrooster, waarin grof vuil wordt verwijderd en verzameld in een container met een zogenaamde ‘longo-pack'-systeem. Bron: http://www.wetterskipfryslan.nl/infotype/presspeil/popup_default.asp?ObjectID=2200

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemerscombinatie A. Faber BV en Verkley BV.

Foto's gemaakt door Fokke Ophuis.


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter