Verslag bestuursvergadering Plaatselijk Belang

Geplaatst op: 30 Oktober 2013 -

Wij als bestuur willen u, de inwoners van Harkema, graag op de hoogte houden van onze werkzaamheden. Plaatselijk Belang Harkema vergadert elke maand, uitgezonderd 2 zomermaanden.


Wegen en groen

Er is overleg met de gemeente om de Warmoltstjritte te verbeteren.

Tevens zijn we  in bespreking  met de gemeente en beheerder  van de begraafplaats om een beter aanzicht te krijgen voor de begraafplaats en het oorlogsmomument .

 

Woningbouw

De 6 SWA woningen aan de Singel zijn bijna klaar.

Er is regelmatig overleg met SWA over de te slopen woningen en herbouw aan de Warmoltstjitte en nieuwbouw aan de Nijewei.

Ook zijn we in overleg met de gemeente en andere instanties voor een nieuwe invulling op het gym-en  tennisterrein.

Boven het gezondheidscentrum komen de appartementen binnenkort beschikbaar.Op 9 oktober was er een voorlichtingsavond in de Boemerang georganiseerd door De Friese Wouden.

Op de Wide Pet zijn de eerste woningen klaar en we hopen op een spoedige bouw van de overige geplande woningen.

 

Verkeersveiligheid

Bij de Wynroas is een verkeersplan opgesteld met tút en derút  plekken  om het verkeer op de Ikeloane te ontlasten, dit lijkt effect te hebben.

Op de Reitsmastjritte wordt de toegestane snelheid nogal overtreden.Wij roepen u op om u aan de  toegestane snelheid te houden.

 

100 jarig bestaan PB Harkema

Op 20 februari 2014 bestaan we 100 jaar. Dit willen we samen met de inwoners van Harkema vieren ca eind mei 2014. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen hiervan, samen met de jubileumcommissie en het DFC.

 

Ledenadministratie

Ook zijn we bezig om de ledenadministratie te voorzien van nieuwe IBAN nummers die vanaf februari 2014 gaan gelden.

Mutaties betreffende het lidmaatschap kunnen worden doorgegeven aan pbharkema.penningmeester@gmail.com. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 

Infoavonden en overleg

De bestuursleden gaan regelmatig naar infoavonden.Zo zijn we de afgelopen tijd naar bijeenkomsten geweest over het lichtbeleid van de gemeente(bezuinigingen),voorlichting over een nieuw soort dorpsportaal zoals  www.burumopenportaal.nl, werving  en behoud van vrijwilligers georganiseerd door de Rabobank op 17 oktober ,gemeenteraadsvergaderingen,federatieoverleg enz.

Bestuur PB Harkema


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter