Kennismaking met Idesta Zorggroep

Geplaatst op: 13 November 2013 -

Goedendag dorpsbewoner van Harkema, Boelenslaan, Surhuisterveen of omgeving, Mijn naam is Saskia Helder. Ik ben contactpersoon voor Idesta Zorggroep in uw dorp. Een omgeving, die ik goed ken, omdat ik er zelf ook woon. Ik ben uw aanspreekpunt, als u of iemand in uw naaste omgeving zorg of dagbesteding nodig heeft of als u hulp nodig heeft in en om huis, als u daartoe zelf niet meer in staat bent. Als u contact met mij opneemt, kom ik bij u langs en kunt u uw wensen kenbaar maken. Ik zal samen met u kijken hoe we u het beste kunnen ondersteunen. "Sa gewoan en goed mogelijk", dat is mijn streven. U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-10509532. Mensen die niet op zoek zijn naar zorg, maar naar een uitdagende baan of vrijwilligerswerk bij Idesta Zorggroep nodig ik ook uit om contact op te nemen.


Saskia HelderIdesta Zorggroep is een nieuwe erkende zorginstelling voor het platteland. Doelstelling is dat de ouderen maar ook  andere zorgbehoevenden zo lang mogelijk in hun dorp kunnen blijven wonen. Idesta Zorggroep wil meer zorg en aandacht verlenen voor het zelfde geld.  Minimale kosten in management, zodat het beschikbare geld zo veel mogelijk wordt gebruikt voor het leveren van zorg. 

Idesta zorggroep gaat er voor zorgen dat in eigen dorp dagbesteding wordt geboden waar bij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande voorzieningen in eigen dorp. Dagbesteding waar ook mensen zonder indicatie terecht kunnen. Geen gereis meer als het niet hoeft. Voor zorgbehoevenden die niet meer zelfstandig kunnen wonen wordt waar mogelijk de mogelijkheid een plek geboden om in een eigen Idesta “Doarpshiem” locatie te wonen. Zelfstandige zorgwoningen midden in de vertrouwde woonomgeving.

Idesta gaat veel verder dan de reguliere zorg en verleent naast thuiszorg, verpleegzorg en dagbesteding ook buurthulp en probeert dorpsvoorzieningen te behouden of te versterken. Idesta werkt vraaggericht en betrekt dorpsbelangen, vrijwilligers en verenigingen bij haar plattelandsconcept.

In tientallen dorpen wordt binnenkort geïnventariseerd waar de behoefte ligt.  Idesta begint in diverse dorpen met thuiszorg en dagbesteding, gevolgd door de andere 3 elementen; verpleegzorg, buurthulp en dorpsvoorzieningen. Personeel en vrijwilligers wordt zoveel mogelijk uit eigen dorp of omgeving aangetrokken en werken in zelfsturende teams.  “Mienskipsin” dêr draait it om.  

Graag geef ik u meer informatie of kijkt u eens op www.idesta.nl

Met vriendelijke groet, Saskia Helder


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter