Verslag vergadering Plaatselijk belang

Geplaatst op: 13 November 2013 -

Op 29 oktober heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Harkema weer vergaderd. De volgende punten zijn aan de orde gekomen:


Wonen
De Friese wouden heeft een voorlichtingsavond gegeven in de Boemerang over de 12 zorgappartementen boven het gezondheidscentrum. Dit is via de pers bekend gemaakt.

Er zijn ca 15 gegadigden voor deze 12 appartementen, toewijzing gaat op mate van zorgbehoefte.

Vrijwilligers
Er is een workshop geweest bij de Rabobank over het werven en behoud van vrijwilligers.

Het is altijd moeilijker om vrijwilligers te krijgen, uit onderzoek blijkt dat veel vrijwilligers er ook nog een volledige baan naast hebben.

Er is een digitale versie van de workshop beschikbaar, mocht u als verenging interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Plaatselijk Belang Harkema.

 

Gemeente
In de begroting van de gemeente Achtkarspelen is als bezuiniging het sluiten van enkele consultatiebureaus opgenomen. Vanuit de federatie (Plaatselijke belangen uit omringende dorpen) is  bezwaar gemaakt tegen deze sluiting.

Tevens heeft een ieder de mogelijkheid om te reageren op de concept woonvisie welke op internet staat: www.achtkarspelen.nl/woonvisie.

Ook is Plaatselijk Belang in overleg met de gemeente over een alternatief voor de geplaatste potloden bij de oversteek Ikeloane/Warmoltstrjitte.

 

100 jarig bestaan Plaatselijk Belang Harkema
In het dorpsblêd heeft u al kunnen lezen wat de plannen zijn voor week 21 betreffende de activiteiten. Momenteel zijn we bezig  met het voorbereiden van een receptie voor 20 februari 2014.

 

Dorpsportaal
Plaatselijk Belang Harkema wil zich verder verdiepen in de mogelijkheden van een open dorpsportaal zoals in Burum.

 

De volgende vergadering van PB Harkema is op 27 november 2013

Door Sippie Planting
PB Harkema


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter