Driestroomhuis de Bosk Harkema

Geplaatst op: 11 December 2013 -

Als gezinshuisouders wordt Driestroomhuis de Bosk regelmatig geconfronteerd met de vraag 'wat als onze kinderen 18 jaar worden, hoe moet dat dan als ze geacht worden zelfstandig te zijn'? Voor kinderen met een LVB indicatie is het niet eenvoudig vanaf 18 jaar die stap naar zelfstandigheid te nemen. Vaak zijn zij nog lang niet toe aan de stap naar begeleid of zelfstandig wonen. Een logische stap in het traject naar volwassenheid is dan ook beschermd wonen. Deze woonvorm is de stap tussen de bescherming van het gezin en het zelfstandig wonen. Beschermd wonen bied de dagelijkse begeleiding in zelfstandigheid. Een woonvorm met de nadruk op zelfstandigheid, maar onder direct toezicht van de behandelaar.


Driestroomhuis de Bosk is momenteel druk doende deze woonvorm te creëren. Naast de huidige woning is een stuk bouwgrond aangekocht, dat de mogelijkheid bied de huidige woning te verlengen. Hierbij ontstaan zelfstandige appartementen. De doelgroep voor deze cliënten is 18 tot en met 23 jaar. De verwachtingen zijn dat medio 2014-2015 de nieuwbouw gerealiseerd kan zijn. Op het moment dat de jongeren 18 jaar worden, stopt ook vaak de opleiding. Vaak met enkele certificaten gaan ze de maatschappij in, op zoek naar een baantje. Wajong is vaak het aanvullende financiële middel. WMO is dan als aanvullende mogelijkheid tevens een optie.

Driestroomhuis de Bosk wil graag dat haar jongeren gaan participeren (het WMO woord van 2013-4) binnen haar woongebied Achtkarspelen. Momenteel hebben we veel plannen en willen deze tezamen met plaatselijkbelang en de gemeente Achtkarspelen gaan uitwerken.

www.driestroomhuisdebosk.nl


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter