Ingezonden stukken: Overlast intensieve veehouderij Achtkarspelen

Geplaatst op: 14 Januari 2014 -Heeft B&W Achtkarspelen nu geblunderd of is het tactiek?

Onze redactie ontving het verzoek van Dhr. G Lenstra om twee ingezonden stukken te plaatsen. Aangezien DeHarkema.nl een open platform is m.b.t. informatievoorziening aan inwoners van Harkema e.o. staat het vrij dat iemand zijn onderbouwde mening mag uitten. Uiteraard neemt de redactie van DeHarkema.nl geen verantwoordelijkheid voor de inhoud.Waarom de intensieve veehouderij afgebouwd moet worden!

De overlast van de intensieve veehouderij wordt vooral gevoeld in Harkema en Drogeham. De stankoverlast neemt bij iedere bedrijfsvergroting weer toe. En nu stelt B&W zelfs voor om de stankgrenzen te verhogen.

De stankoverlast is helaas niet het hele verhaal.

De bedrijven stoten fijnstof uit.  De filters tegen ammoniakuitstoot laten, ondanks alle reclameverhalen, veel fijnstof door. Over dit fijnstof is veel te weinig bekend.

Fijnstof bestaat uit resten van huid, veren, stro, voeder, poep. Het stof is te klein om te zien en bestaat uit grotere en veel kleinere deeltjes. Het verspreidt zich veel verder dan de stank over de omgeving naarmate de deeltjes kleiner zijn. Het dwarrelt in het neerslaggebied, ook op uw groetentuin en op uzelf.

MRSA

In een onderzoek naar de effecten van fijnstof op de volksgezondheid (IRAS, 2011) werd op het fijnstof de MRSA bacterie gevonden. U weet wel, de ziekenhuisbacterie die soms hele afdelingen van ziekenhuizen platlegt i.v.m. besmettingsgevaar.

MRSA is vrijwel ongevoelig voor antibiotica.

ESBL

Uit onderzoek is gebleken dat 100% van het kippenvlees in de supermarkt is besmet met ESBL. Omdat de slachterijen hygiënisch werken moeten dus de slachtkippen in de bedrijven al besmet zijn.

ESBL veroorzaakt urineweginfecties bij patiënten met weinig weerstand, ouderen bijvoorbeeld.

Misschien herinnert u zich minister Schippers nog die enige weken geleden bekend maakte dat er een vrouw was gestorven aan een gewone blaasontsteking?

ESBL is vrijwel ongevoelig voor antibiotica.

Q-koorts

Over de Q-koorts bacterie is heel geheimzinnig gedaan. Waar kwam de besmetting van mensen die langs een bedrijf liepen nu vandaan? Bacteriën hebben geen vleugeltjes. Kennelijk zit de Q-koortsbacterie alleen op grotere deeltjes van het fijnstof, want alleen mensen die dicht langs een bedrijf liepen of fietsten werden besmet.

Er zijn vele patiënten ongeneeslijk ziek geworden.

Vogelgriep

Enige weken geleden was er een uitbraak van vogelgriep in Scheemda. Het bedrijf is direct geruimd. Is de besmetting via het fijnstof ook over de omgeving gestrooid? Gelukkig was het een milde vogelgriep. Tjonge, wat hadden we weer geluk. Zullen we steeds geluk hebben?

Superbacteriën

Ook enige weken geleden werden in Duitsland E.coli-baceriën (in een varkensbedrijf) en salmonella-bacteriën van een bepaalde stam geconstateerd (in een kippenfokkerij) .

Deze bacteriën zijn ongevoelig voor antibiotica. Als je daardoor besmet wordt kan er niets voor je gedaan worden.

Utrechts hoogleraar en microbioloog Dick Mevius van het Centraal Veterinair Instituut heeft zijn zorg uitgesproken over deze bacteriën. Mevius vraagt zich af wat er met een veestapel in Nederland moet gebeuren, als daarin superbacterien worden gevonden.

Onderzoek naar fijnstof

In 2014 start een onderzoek naar deze fijnstof, het rapport wordt in 2016 verwacht.

Kunnen we daarop wachten?

Biologische tijdbommen

Mijn conclusie uit bovenstaande is dat de intensieve veehouderijen biologische tijdbommen zijn, een gevaar voor de volksgezondheid. Daar moeten we snel vanaf,  hoeveel ze ook bijdragen aan onze gunstige exportbalans. De potentiële bedreiging is te ernstig.

De voortdurende instemming van de gemeenteraad om bedrijfsuitbreidingen toe te  staan is onzorgvuldig met het oog op gevaren voor de volksgezondheid.

Aldus Gerben Lenstra


Heeft B&W Achtkarspelen nu geblunderd of is het tactiek?

In Harkema ligt aan de Singel een gebied dat in de 80er jaren werd aangewezen als toekomstig uitbreidingsplan met de aantekening dat intensieve veehouderijen geen toestemming hadden om uit te breiden. In 2010 vroeg een kalverenmesterij in het gebied  toestemming om uit te breiden, wat door de gemeente werd goedgekeurd. Tegenstand door de buren had tot gevolg dat het bedrijf alleen kon uitbreiden binnen haar lopende vergunning. Dit werd door de gemeente toegestaan.

In 2011 startte de gemeente met de eerste fase van het geplande uitbreidingsplan.

Op dat moment was al duidelijk dat het wijkje niet afgebouwd zou kunnen worden, omdat de stankoverlast te groot was.

B&W stelt nu voor om de toegestane stankoverlast voor het wijkje te verdubbelen. Dan kan gebouwd worden en kan ook het bedrijf nog uitbreiden.

Hebben we hier misschien te maken met een smerige truuk?

 

De gemeente Achtkarspelen is een sterk promotor van de intensieve veehouderij. Elke aanvraag voor uitbreiding die aan de raad wordt voorgelegd wordt goedgekeurd. Het GBA stelt soms kritische vragen, het FNP doet nu en dan of zij het er moeilijk mee heeft, maar uiteindelijk wordt voor gestemd. Alleen de PvdA is altijd tegen.

Wat zullen de kiezers ervan vinden? Er zijn tenslotte binnenkort verkiezingen.

De aanmerkingen vanuit de raad worden wel geleidelijk kritischer evenals de ontevredenheid in de dorpen. Een voorstel van B&W in 2010 om de geurnormen in de hele gemeente te verhogen heeft zij tot nu toe niet in de raad aan de orde durven stellen.

De mogelijkheden voor bedrijfsuitbreiding worden steeds beperkter omdat de overlast vooral in Harkema en Drogeham bij iedere uitbreiding weer toeneemt.

B&W heeft nu een breekijzer: de geurnormen omhoog of niet bouwen. Het is onverantwoord dat de gemeente met dure grond blijft zitten, hè gemeenteraad?

Het is onbetamelijk dat niet wordt voorgesteld om de normen net voldoende op te trekken zodat er wel gebouwd kan worden. Nee, ze worden verdubbeld zodat de overlast van het bedrijf groter mag worden.

Dit past in de benadering door B&W. De 28 intensieve veehouders krijgen alle medewerking ten koste de 28.000 inwoners.

Stel dat de raad instemt met het voorstel van B&W, eventueel door een kleine verhoging van de geurnormen toe te staan zodat net gebouwd kan worden.

Ik voorspel u dat B&W daarna nog voor de verkiezingen de verhoging van de geurnormen aan de raad zal voorleggen.

Ingezonden door: Gerben Lenstra, inwoner van Harkema.

Reageren op dit bericht kan via Facebook: https://www.facebook.com/DeHarkemaNL

 These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter