Lintjesregen strijkt neer in Harkema.

Geplaatst op: 24 April 2015 -Maar liefst drie Koninklijke onderscheidingen in Harkema
Door burgemeester Gerben Gerbrandy werden in het Gemeentehuis van Achtkarspelen Tamme Alma, Anne van der Ploeg en Alle van der Weide officieel onderscheiden.

Vrijdag 24 April werden maar liefst drie inwoners van Harkema onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heren kregen deze onderscheiding i.v.m. hun jarenlange vrijwillige inzet voor diverse verenigingen en organisaties in Harkema.


Door burgemeester Gerben Gerbrandy werden in het Gemeentehuis van Achtkarspelen Tamme Alma, Anne van der Ploeg en Alle van der Weide officieel onderscheiden. 

Foto's André Weening AWfoto.nl

Achtergrondinformatie;

De heer T. (Tamme) Alma uit Harkema (geboren 08-04-1942 te Achtkarspelen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

2015-04/alma.jpg

De heer T. Alma was van 1970 tot 1990 bestuurslid en plaatselijk vertegenwoordiger van de Bouw- en houtbond FNV afdeling Harkema. Hij is vrijwilliger bij Volièrevereniging De Woudzangers in Drogeham, waar hij van 1974 tot 1980 en van 1983 tot 1996 voorzitter was.

De heer Alma heeft een aantal keren een vereniging of organisatie opgericht, of hoorde bij de medeoprichters. Hij was van 1979 tot 1981 medeoprichter en vrijwilliger van de tennisvereniging in Harkema. Hij was van 1979 tot 1989 oprichter en voorzitter van de Stichting Peuterspeelzaal De Waldpykjes in Harkema. Van 1981 tot 1988 was hij oprichter en voorzitter van gymnastiekvereniging Harkema ‘Hercules’.

De heer Alma was verder voorzitter van:

· Ondernemersvereniging Hand, Ambacht en Industrie in Harkema (1980-1985)

· Plaatselijk Belang Harkema (bestuurslid tussen 1980 en 1990 waarvan een aantal jaren voorzitter)

· actiegroep Behoud (dokters)apotheek in Harkema (1983-1985). Door de inzet van deze actiegroep bleef de doktersapotheek in Harkema behouden.

· de (landelijke) Speciaalclub van Insekten- en Vruchtenetende Vogels (2006-2011)

De heer Talma was bestuurslid van 1996-1999, en van 2006-2014 en sinds 1996 actief vrijwilliger van de Toneelvereniging Harkjemar. Daarnaast maakt hij decors en schrijft toneelstukken voor de toneelvereniging. Sinds 2004 is de heer Talma vrijwilliger en bestuurslid van de Stichting Iepenloftspul Harkema.


De heer A. (Alle) van der Weide uit Harkema (geboren 07-02-1941 te Dantumadeel)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau


2015-04/vanderweide.jpg

Sinds 1970 is de heer Van der Weide vrijwilliger bij Voetbalvereniging Harkemase Boys. In dat jaar was hij medeoprichter van de supportersvereniging van de club waar hij nog steeds vrijwilligerswerk doet. Hij controleert toegangskaarten en regelt het verkeer bij wedstrijden. Verder was hij elftalleider, trainer en lid van de bazaarcommissie. Naast zijn activiteiten bij Harkemase Boys is de heer Van de Weide al ruim 25 jaar scheidsrechter bij de Harkemase Volleybal Club. De afgelopen 20 jaar heeft hij zich ook ingezet als bestuurslid en vrijwilliger bij de Stichting Wielercomité Harkema. Van 1991 tot 2010 was de heer Van der Weide bestuurslid van de Stichting Muziek Evenementen Harkema en tussen 1993 en 2013 was hij lid van de braderiecommissie van Harkema.


De heer A. (Anne) van der Ploeg uit Harkema (geboren 01-03-1945 te Achtkarspelen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

2015-04/vanderploeg.jpg 

De heer Van der Ploeg is sinds 1970 vrijwilliger bij de PKN-gemeente in Harkema. Daar is hij onder andere betrokken bij de druk en verspreiding van het kerkblad en verricht hij onderhoudswerkzaamheden. Sinds 1986 is de heer Van der Ploeg vrijwilliger bij Voetbalvereniging Harkemase Boys. Hij was adviseur van het bestuur, wedstrijdsecretaris en bestuurslid ad-interim. Als lid van de maandagochtendploeg verricht hij diverse werkzaamheden op en rond de velden en accommodaties. De heer Van der Ploeg is in 2000 vrijwilliger geworden bij de Begrafenisvereniging Memento Mori in Harkema. Hij verricht onderhoudswerkzaamheden aan de aula en op de begraafplaats en droeg bij aan de bouw van de nieuwe aula


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter