Beste Verenigingen van Harkema

Geplaatst op: 9 Oktober 2017 -
Plaatselijk belang Harkema

Wist u dat het verpakkende bedrijfsleven jaarlijks geld ter beschikking stelt aan gemeenten voor de extra aanpak van zwerfafval? Dit ligt vastgelegd in de Raamovereenkomst Verpakkingen. De Raamovereenkomst Verpakkingen is in 2012 opgesteld door de verpakkingsindustrie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Nedvang regelt het proces en Nederland Schoon verzorgt de inhoudelijke toetsing en ondersteuning. In samenwerking met de gemeente Achtkarspelen biedt Plaatselijk Belang Harkema uw vereniging de mogelijkheid om een zakcentje bij te verdienen door het schoonmaken van Harkema. Onder de volgende voorwaarden:


1. Er vinden 5 opruimrondes van zwerfafval per jaar plaats door verschillende verenigingen. De maanden van de opruimrondes zijn, begin januari, mei, juli, september, november. De exacte datums zullen in overleg plaatsvinden. 
2. Het op te ruimen gebied bestrijkt alle openbare ruimte binnen de bebouwde kom (tot plaatsnaam borden) 
3. De verenigingen ontvangt een vergoeding van € 650 per opruimronde. 
4. De werkzaamheden vinden alleen plaats door, of onder begeleiding van, personen van 18 jaar of ouder. 
5. De gemeente Achtkarspelen zorgt voor voldoende veiligheidshesjes en materiaal. 
6. De gemeente Achtkarspelen heeft voor werkzaamheden die de vrijwilligers doen bij de VNG een vrijwilligersverzekering afgesloten.

Wilt u als vereniging bijdragen aan een schoon Harkema en € 650 per opruimronde verdienen dan kunt u zich aanmelden via pb@deharkema.nl.

U kunt uw vereniging aanmelden tot 1 december 2017.
Na 1 november zal door plaatselijk Belang Harkema een verloting plaatsvinden tussen de aangemelde verenigingen en beschikbare datums.
Deelname na de sluitingstermijn is niet mogelijk. Indien u bent ingeloot ontvangt u een uitnodiging voor een informatie bijeenkomst.

Namens Plaatselijk Belang Harkema,
Marga Luiken


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter