Terugblik kerst sing-in 16 december 2018

Geplaatst op: 9 Januari 2019 -

Inmiddels is 2019 een feit en willen we langs deze weg nog even terugblikken op de afgelopen kerst sing-in. Dit jaar een nieuwe commissie om de jaarlijkse kerst sing-in te organiseren. Hoe zet je de traditie voort en hoe giet je dat in een nieuw jasje? Is er überhaupt nog behoefte aan een sing-in? Het antwoord hierop is een volmondig JA. 
Wat een verrassend grote opkomst, mensen bleven maar binnenkomen, er moesten zelfs stoelen bijgezet worden om iedereen van een plek te kunnen voorzien. Er zijn zo’n 350 kinderen, ouders, pakes, beppes, familie, vrienden, dorpsgenoten en andere belangstellenden geweest. 


We hebben deze middag mooie kerstliederen met elkaar gezongen, in het Fries, Nederlands en Engels en geluisterd naar optredens van de kinderen van de Wynroas, het koor Credo, Praise2Him en brassband ’t Heideblomke. Dit alles vond plaats in sporthal ‘de Fûgelkamp’, welke was versierd met prachtige kerststerren gemaakt door kinderen van basisschool de Wynroas.

Een belangrijk doel was om iets voor het gehele dorp te mogen organiseren en toegankelijk te maken voor iedereen. Wij denken dat met enige voorzichtigheid gezegd mag worden, dat dit doel bij benadering is gehaald. Door de vele positieve reacties en ideeën vanuit de bezoekers willen we vol enthousiasme dit jaar hier een voortzetting aan geven en hopen dat we weer op zo’n mooie opkomst mogen rekenen. Hoe dat er in december uit gaat zien, is nu nog niet bekend, maar ideeën en inspiratie genoeg om door te gaan.

Alle mensen die ons hebben geholpen bij de voorbereiding, klaarmaken en opruimen van de zaal en een bijdrage hebben geleverd aan deze sing-in om deze middag tot een succes te maken: 
BEDANKT voor jullie bijdrage en inzet!


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter